La sostenibilitat té avui en dia més importància que mai, i el nostre compromís amb el medi ambient hauria de ser molt més gran a l’hora de produir els nostres productes, tenint sempre present satisfer les nostres necessitats actuals sense perjudicar les necessitats futures.

El disseny sostenible és una metodologia basada, no únicament en la conservació del medi ambient, sinó també en la sostenibilitat social i econòmica. La idea principal consisteix a desenvolupar productes buscant l’harmonia i l’equilibri entre l’impacte de la seva producció i les necessitats dels nostres clients.

 

Aproximadament el 70% de l’impacte ambiental d’un producte depèn de com s’hagi conceptualitzat.

 

Per això és tan important la fase de disseny, perquè és en aquest moment quan hem de pensar com minimitzar el seu impacte i allargar el seu cicle de vida. Per tant, des del primer moment, hem de valorar totes les opcions al nostre abast per fer-lo més sostenible, valorant quins materials farem servir, d’on provenen aquests materials, quina energia necessitarem per la seva fabricació, si es podrà reciclar o reutilitzar, etc. Aquesta estratègia sostenible és aplicable a qualsevol disseny, des d’un petit objecte d’ús quotidià a la construcció d’una casa, o fins i tot al disseny de serveis.

El disseny sostenible de serveis consisteix a planificar i organitzar les persones, infraestructures, materials i comunicacions que formen part del servei, per millorar la seva qualitat i l’experiència de l’usuari, creant així experiències memorables pels nostres clients i generant un impacte positiu en la nostra societat.

 

Ecodisseny

Tot i que el disseny sostenible inclou el cicle de vida complet del nostre producte des de la seva fabricació fins a la seva distribució comercial, quan dediquem especial atenció a l’ecologia apareix el terme d’ecodisseny. L’ecodisseny exigeix una reducció tant del consum energètic com de les emissions durant el procés de fabricació, especial atenció a la tria de les matèries primeres, i minimització dels residus en finalitzar la seva vida útil.

 

Amb el canvi de paradigma que suposa l’economia circular, el disseny sostenible s’ha convertit en un element destacat dins de l’estratègia de comunicació de l’empresa, i suposa un avantatge important dins un mercat on els clients valoren i demanen que les organitzacions siguin sostenibles i responsables amb el seu entorn.